ตรวจมะเร็งเต้านม

การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม สามารถทำได้ด้วยตัวเอง  ความผิดปกติของเต้านม หรือเข้ารับการตรวจกับ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยวิธีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  • การตรวจด้วยตัวเองและการตรวจโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เป็นวิธีการตรวจคัดกรองเบื้องต้นที่ไม่ทำให้เกิดบาดแผลและสามารถทำได้ด้วยตัวเอง โดยการตรวจจะเป็นการคลำหา ความผิดปกติของเต้านม ซึ่งควรคลำตรวจด้วยตัวเองเป็นประจำทุกเดือน และเข้ารับการตรวจจากแพทย์อย่างน้อยทุก 1 – 3 ปีด้วย ขึ้นกับอายุของผู้เข้ารับการตรวจ ทว่าวิธีนี้ไม่สามารถให้ผลที่ชัดเจนได้ จึงควรใช้การตรวจอื่น ๆ ร่วมด้วย
  • การตรวจแมมโมแกรม เป็นการเอกซเรย์บริเวณเต้านมเพื่อตรวจหาความผิดปกติ ซึ่งเป็นวิธีที่แพทย์นิยมใช้มากที่สุดวิธีหนึ่งที่ช่วยตรวจหามะเร็งเต้านมในระยะแรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะช่วยให้การรักษาได้ผลดียิ่งขึ้นหากตรวจพบได้เร็ว
  • การอัลตราซาวด์ เป็นการตรวจที่ช่วยให้แพทย์เห็นความเปลี่ยนแปลงของเต้านม เช่น ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปของเนื้อเยื่อเต้านม หรือก้อนเนื้อที่ผิดปกติที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยการตรวจแบบเมมโมแกรม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังช่วยให้แพทย์แยกแยะความแตกต่างระหว่างซีสต์และก้อนเนื้อที่เต้านม ซึ่งช่วยให้แพทย์สามารถตัดชิ้นเนื้อไปตรวจได้ง่ายขึ้นอีกด้วย
  • การสแกนเอ็มอาร์ไอ หากการตรวจมีข้อจำกัดจนไม่สามารถตรวจด้วยวิธีอื่น ๆ อย่างเช่นแมมโมแกรมหรืออัลตราซาวด์ได้ แพทย์อาจเลือกใช้การสแกนเอ็มอาร์ไอเพื่อตรวจหามะเร็งเต้านมแทน โดยวิธีนี้เป็นการตรวจที่ใช้กับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงหรือผู้หญิงที่มีอายุน้อย
  • การตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ หากพบก้อนเนื้อหรือเนื้อเยื่อที่สงสัยว่าอาจเป็นมะเร็งเต้านม แพทย์อาจนำตัวอย่างเนื้อเยื่อไปตรวจ เพื่อช่วยให้ระบุได้อย่างชัดเจนว่าเป็นก้อนเนื้อหรือเนื้อเยื่อมะเร็ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น