การฉาบผนังปูน ที่ถูกต้อง ทำอย่างไร วันนี้เราจะมาแชร์ความรู้กัน

การฉาบผนังปูน

เมื่อพูดถึงบ้าน องค์ประกอบสำคัญ ของบ้าน อย่างหนึ่งก็คือ “ผนัง” ไม่ว่าจะเป็น บ้าน แบบไหน สไตล์ไหน ต้องมี การฉาบผนังปูน  พูดถึงงานฉาบ ถือเป็น การตกแต่งผิวผนัง ให้เรียบร้อย ที่เป็นงานหลัก ในการก่อสร้างบ้าน

ที่เป็น สิ่งจำเป็น ที่จะทำให้บ้านสมบรูณ์ และ สวยงามมากขึ้น โดยเป็นการปกปิด ชั้นอิฐที่ก่อไว้ ซึ่ง จะช่วยทำหน้า ที่ป้องกัน ความชื้นระหว่าง สองด้านของผนัง สำหรับประเทศไทย เป็นหนึ่งประเทศ ที่ให้ความสำคัญ กับขั้น

ตอนนี้ ค่อนข้างมาก จึงมีปูนซีเมนต์ สูตรต่าง ๆ สำหรับปิดผิว ที่มีความเรียบเนียน สวยงามมาก เป็นพิเศษ

 

ซึ่ง ในงานฉาบปูน ก็จะมีขั้นตอนการทำงาน อยู่หลายขั้นตอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพ และ ความเหมาะสม ของพื้นผิวผนัง ที่จะทำการฉาบปูน เช่น ขั้นตอนการจับเซี้ยม, จับปุ่ม, การสลัดดอก,กรุตาข่าย, ขึ้นปูน (ฉาบปูน), ปาด

สามเหลี่ยม, เสริมปูน, ปั่นตีน้ำ, ลงฟอง, ปัดด้วยไม้กวาด เป็นต้น โดยวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้ผนังเรียบเนียนยิ่งขึ้น  เพราะหลังจากช่างตีน้ำ(สลัดน้ำ)และปั่นผนังให้เรียบเสร็จแล้ว ผิวผนังก็จะเรียบแบบด้านๆและยังหลง

เหลือร่องรอยที่ไม่เรียบเนียนเล็กๆน้อยๆ ช่างฯก็จะทำการเก็บงานอีกครั้งโดยการใช้ฟองน้ำหมาดๆปั่นในขณะที่ปูนยังหมาดอยู่ ก็จะช่วยเก็บรอยหรือผิวที่ไม่เรียบ ให้เรียบเนียนยิ่งขึ้น  โดยเรามาดูวิธีที่ถูกต้องของการฉาบ

ปูนว่าควรทำอย่างไรบ้าง

 

สิ่งแรกคือเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สำหรับ การฉาบผนังปูน โดยสิ่งที่ต้องเตรียมมีดังต่อไปนี้

-ปูนซีเมนต์สำหรับงานฉาบ

-เกียงไม้ และเกรียงพลาสติก

-ฟองน้ำ และแปรงสลัดน้ำ

-อุปกรณ์ผสมปูน

-ถังปูน

 

วัสดุและอุปกรณ์

ปูนซีเมนต์สำหรับงานฉาบ

สำหรับ งานฉาบ นั้น ในขั้นแรก ให้ทำการเลือกปูน ที่จะใช้ฉาบ จาก “ประเภทของวัสดุ ที่ใช้ในการทำ ผนัง” เสียก่อน จากนั้น จะมีระดับ ความละเอียด ให้เลือกใช้ ดังนี้

สำหรับ ผนังที่ก่ออิฐมอญ (อิฐแดง) อิฐบล็อค(คอนกรีตบล็อค) และ อิฐมวลเบาเทียม (อิฐมวลเบา ชนิดไม่อบไอน้ำ)

– ให้ใช้ เสือ ซีเมนต์ ปูนซีเมนต์ผสม ก่อ ฉาบ เท (ผสมร่วมกับ ทรายละเอียด ตามอัตราส่วนหลังถุง)

– หากต้องการ ความเรียบเนียน มากกว่า ให้ใช้ เสือ ซีเมนต์ ปูนซีเมนต์งานฉาบ ฉาบสูตรพิเศษ (ผสมร่วม กับทรายละเอียด ตามอัตราส่วนหลังถุง)

– ถ้าต้องการ ความละเอียดที่มากขึ้น อีกระดับ สามารถเลือกใช้ เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ฉาบทั่วไป (ผสมน้ำใช้ได้ทันที) ซึ่งเนื้อปูน มีความละเอียดมากกว่า ปูนซีเมนต์ผสม เนื่องจาก คัดคุณภาพ ของวัสดุทดแทนทราย ผสมให้มาแล้ว ในถุง

– ถ้าต้องการ ความละเอียด ที่มากขึ้นอีกระดับ สามารถเลือกใช้ เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ฉาบละเอียด (ผสมน้ำใช้ได้ทันที) ซึ่งเนื้อปูน มีความละเอียดมากกว่ายิ่งขึ้น เนื่องจาก คัดคุณภาพ ของวัสดุทดแทน ทราย ให้มีความละเอียดสูง ผสมให้มาแล้ว ในถุง

การผสมปูนฉาบ เดิมทีนั้น จะมีการเพิ่มสารเคมี เพื่อช่วยในการทำงาน ที่ง่าย และให้งานที่ลดการแตกร้าว เมื่อใช้ปูนซีเมนต์ ประเภทดั้งเดิม แต่ปัจจุบัน ตราเสือ ได้พัฒนา ผลิตภัณฑ์ ให้มีการเพิ่มคุณสมบัติ ของปูนฉาบ ที่ดีลงใน ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ งานฉาบ ได้ทุกตัว โดยเฉพาะใน เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์ สำเร็จรูป สำหรับงานฉาบ ทุกชนิด ทำให้การทำงาน ง่ายขึ้น เพียงผสมน้ำ ก็สามารถใช้งาน ได้ทันที ช่วยให้ ร่นระยะเวลา การทำงาน ได้งานที่สมบูรณ์แบบ ไม่ต้องกลับมา แก้ไขงานอีก

 

 ขั้นตอนการฉาบ

1รอผนังที่ก่อ เซ็ทตัวอย่างน้อย เป็นเวลา 7 วัน โดยระหว่าง 7 วันนั้น ให้มีการรดน้ำ บ่มผนัง อย่างต่อเนื่องด้วย

 

2เช็คสภาพ ผิวผนังว่าอิฐ ว่ายึดเกาะกันดี ผนังไม่โอนเอน เคลื่อนไหวได้ หากผนัง มีการโน้มเอียง หรือ เว้ายุบ จนเกินกว่า ที่ปูนฉาบจะปิดผิว และ ทำให้ได้ระดับเท่ากัน (เมื่อ ฉาบไม่เกิน 2.5 เซนติเมตร) ให้สกัด ส่วนเว้าแอ่นออก เพื่อลดโอกาส หลุดหล่อน จากการฉาบ ที่หนาเกินไป

 

3จับเซี้ยม และ จับปุ่ม เพื่อเป็นการฉาบ ให้ได้ระดับ และ ความหนาที่เหมาะสม โดยสามารถ ดูได้จากภาพประกอบ ซึ่งนิยมใช้ เสือ ซีเมนต์ ปูนซีเมนต์ผสม ก่อ ฉาบ เท มาผสม กับทราย ให้มีส่วน ของปูนเข้มขนกว่า การใช้งานทั่วไป เรียกว่า ปูนเค็ม

 

4ติดลวดตะแกรง หรือ กรงไก่ บริเวณมุมวงกบประตู และ หน้าต่าง เพื่อลดโอกาส แตกร้าว จากการยืดหดตัว ของปูนซีเมนต์ รวมถึง รอยต่อของวัสดุต่างชนิด เช่น ระหว่างส่วนก่ออิฐ กับเสาเอ็น และ คานทับหลัง ระหว่างร่องการเดินท่อ เดินสายไฟ ซึ่งปิดทับ ด้วยปูนแล้ว กับส่วนก่ออิฐ

 

5ก่อนการฉาบ 1 วัน ให้มีการรดน้ำ ในช่วงเย็น จากนั้น ก่อนทำการฉาบ ในวันถัดไป ให้รดน้ำผนัง ในช่วงเช้า ทิ้งให้หมาด ก่อนทำการฉาบ ห้ามฉาบขณะที่ผนังยังเปียกน้ำ เพราะ จะทำให้ปูนไม่ยึดเกาะ

 

6การบ่มผิว ควรมีการรดน้ำผนัง อย่างต่อเนื่อง ไปอีกวันละอย่างน้อย 1 ครั้ง ติดต่อ กัน 3 – 7 วัน หากอากาศร้อน มีแดดจัด หรือ ลมพัดแรง จนทำให้ผนัง เสียน้ำเร็วเกินไป ควรเพิ่มการรดน้ำ เป็น 2-3 ครั้งต่อวัน และ ยืดระยะเวลา การรดออกไป อาจใช้ การบังแดดลม ด้วยการขึงผ้าใบช่วย ในบริเวณที่สัมผัส กับอากาศที่รุนแรง

 

ออกแบบบ้าน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น